MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK      

BERUHÁZÁS ÉS AKVIZÍCIÓ FINANSZÍROZÁS, KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS ÉS RATING TANÁCSADÁS, TŐKEBEVONÁS, TŐZSDE, M&A TANÁCSADÁS, ESG TANÁCSADÁS, RESTRUKTURÁLÁS

Szolgáltatások
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS ÉS RATING TANÁCSADÁS, KÖTVÉNYFELTÉTELEK OPTIMALIZÁLÁSA

A Növekedési Kötvényprogram keretében kibocsátott fedezet nélküli kötvény a hosszú lejáratú hitel szabadabban felhasználható alternatívája, azonban alapfeltétele minimum B+ rating elérése az MNB által elfogadott hitelminősítőtől, és a kötvények árazása szintén a kötvény minősítéstől függ.

A Hitelminősítő képviseli a kötvénybefektetők érdekeit a kibocsátás előtti Rating Riport elkészítésével és folyamatos felülvizsgálatával egészen a kötvény visszafizetéséig.

Éppen ezért a rating folyamat a vállalat üzleti és pénzügyi múltját, jelenét és jövőjét áttekintő komplex elemzés a Hitelminősítő rating metodológiája alapján, amelynek eredménye a kibocsátói rating valamint az ettől sok esetben eltérő kötvény rating.

A Capital and Credit Partners szakértői több mint 20 sikeres rétingfolyamat tapasztalatával, Rating Advisor-ként támogatják a vállalatokat a hitelminősítésre való felkészülésben, és a teljes rating folyamat során.

A sikeres minősítést alapján kerülhet sor a kötvénykibocsátásra, amelynek előkészítésében tanácsadóként veszünk részt a befektetőkkel való tárgyalásokon a kötvényfeltételek optimalizálásában.

A Rating Agency, a Növekedési Kötvényprogramban legtöbbször a Scope Ratings, rendszeresen felülvizsgálja a minősítést (Rating Review), ebben szintén támogatjuk vállalati partnereinket.

A Rating Agency, a Növekedési Kötvényprogramban legtöbbször a Scope Ratings, rendszeresen felülvizsgálja a minősítést (Rating Review), ebben szintén támogatjuk vállalati partnereinket.

Partnereink közreműködésével teljes körű szolgáltatást tudunk biztosítani, beleértve a jogi és az egyre népszerűbb zöld rating, zöld kötvény területeket.

további információ
BANKTENDER A LEGJOBB HITELSTRUKTÚRA ÉS BANKI KONDÍCIÓK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN

A Növekedési Hitelprogram lezárultával is több támogatott hitelkonstrukció és garancia áll a vállatok rendelkezésére, mind kárenyhítésre, mind beruházás, akvizíciók és export finanszírozására.

A hiteltanácsadás célja a legjobb hitelstruktúra kialakítása, a vállalat céljaihoz igazodó legjobb termék mix kiválasztása, majd alapos felkészülés után a legkedvezőbb kamatok és hitelfeltételek elérése a kiválasztott bankok megversenyeztetésével.

Szintén strukturálási kérdés, hogy a bankokkal külön-külön bilaterális hiteleket kössön a vállalat, a banki ÁSZF-ek korlátozásával, vagy egységes feltétel rendszerű, LMA alapú hitelekre törekedjen klubhitel formájában.

A Capital and Credit Partners támogatja a vállalatokat refinanszírozás, állami támogatással kombinált beruházások és akvizíciók esetén egyaránt. Szakértői nagy tapasztalattal rendelkeznek klubhitelekben és szindikált hitelekben egyaránt.

további információ
BERUHÁZÁSOK, AKVIZÍCIÓK, LBO-K ÉS PROJEKTEK FINANSZÍROZÁSI STRUKTÚRÁJÁNAK KIDOLGOZÁSA ÉS MEGVALÓSÍTÁSA

A beruházások, akvizíciók és projektek sokszor komoly strukturálást igényelnek. Akvizíció finanszírozás esetén sok esetben a kivásárló és a céltársaság cash-flow-ja egyaránt szolgálja a hitel visszafizetését, miközben a hitelfelvevő első körben a kivásárló. Ráadásul kezelni kell nem csak a kivásárló, hanem a céltársaság bankjait is, akiknek a tulajdonos váltáshoz hozzá kell járulniuk.

Támogatással kombinált beruházások esetén más a támogatáshoz és a hitelhez szükséges saját erő elfogadható mértéke, a támogatást adott esetben előfinanszírozni kell, és a támogatás első helyi jelzálogot vagy bankgaranciát igényel.

Projekt hitel esetén a beruházásból jövőben létesülő eszköz cash-flow-jának kell biztosítani az adósságszolgálatot, ami hosszú türelmi időt igényelhet. Ugyanígy a banki fedezetek is a jövőben jönnek létre.

A Capital and Credit Partners szakértői több évtizedes tapasztalattal segítik a vállalatokat beruházások, akvizíciók és projektek finanszírozásában.

további információ
TŐKEBEVONÁS START-UP-OKNAK ÉS GYORSAN NÖVEKVŐ VÁLLALATOKNAK (SCALE-UP), ÖNMAGÁBAN, VAGY HITELLEL KOMBINÁLVA

Tőkebevonásra a vállalati életgörbe minden szakaszában szükség lehet a növekedés támogatására. Start-up-ok első, majd második/harmadik körös tőkebevonására tőke és tulajdonosi kölcsön formájában kerül sor angyal befektetők és kockázati tőkealapok bevonásával.

Konkrét termékkel, szolgáltatással és a piacképességet bizonyító árbevétellel rendelkező start-up-ok számára nyújtunk tanácsadást a tőkebevonás előkészítésében és lebonyolításában, befektetők tendereztetésében.

Különösen értékesnek tartjuk annak a pontnak a beazonosítását egy start-up életében, hogy mikor kerülhet sor először hitel vagy faktoring forrás bevonására. Ez mind a tőkebefektetők, mind a bankok/faktorcégek szempontjainak pontos ismeretét igényli.

KKV-knak és nagyvállalatoknak is szükségük van tőkebevonásra, amennyiben növekedési, beruházási igényük nagyobb hitelkapacitásuknál, így azt tőkével kell kiegészíteni.

Természetesen a tőke hozamelvárása jóval magasabb mint a hitelé és tulajdoni arányokat is érint, ezért a tőke/hitel arányt optimalizálni kell. Köztes megoldás alárendelt kölcsön igénybevétele.

további információ
TŐZSDÉRE LÉPÉS TÁMOGATÁSA

A Capital and Credit Partners a Budapesti Értéktőzsde akkreditált tanácsadója, befektetési szolgáltatóval és ügyvédi irodával együttműködve támogatja a vállalatok tőzsdére lépését. A tőzsdére lépéssel, illetve már előtte, megnyílik az út tőzsdei fókuszú befektetőktől történő tőkebevonásra, a tulajdonosi kontroll megtartása mellett.

további információ
M&A TANÁCSADÁS

A vállalatfelvásárlási tanácsadás során a Capital and Credit Partners tranzakció strukturálással, term-sheet előkészítéssel és tárgyalással, valamint vállalatértékeléssel és pénzügyi, adó illetve jogi átvilágítással támogatja a kivásárló vállalat menedzsmentjét és tulajdonosát. Vállalatértékesítés esetén az információs dokumentum elkészítése, a befektetők beazonosítása és a befektetői tender lebonyolítása, valamint a term-sheet tárgyalások képezik a feladatunkat.

további információ
ZÖLD ÉS ESG TANÁCSADÁS

Az ESG a nagyvállatoktól indulva, a szállítói láncon végigfutva hamarosan fontos részévé válik minden vállalat életének. A szabályozás hatására a bankok, a kötvénybefektetők és a tőzsdei befektetők egyre több ESG kérdést fognak feltenni a vállalatoknak, másrészt a zöld hitelekhez, zöld és fenntartható kötvényekhez és részvényekhez egyre több pénzügyi kedvezmény járul.

A Capital and Credit Partners partnereivel együttműködve ESG és zöld tanácsadással segíti vállalati ügyfeleit elsősorban a zöld és fenntartható hitel, kötvény és részvény tranzakciókhoz kapcsolódóan.

további információ
RESTRUKTURÁLÁS

A vállalat és a bankok kapcsolatának legnagyobb tesztje a törékeny likviditási helyzetbe került vállalat hiteleinek átstrukturálása. A vállalatnak ilyenkor többlet likviditásra van szüksége az adósság szolgálat átütemezése vagy áthidaló hitel formájában, és semmiképpen sem benyújtott inkasszóra. A bankok viszont érthetően bizonyosságot akarnak, hogy a restrukturálás a legjobb opció. Kulcskérdés ilyenkor a hiteles tanácsadó által készített restrukturálási terv és független üzleti jelentés (Independent Business Review, IBR).

további információ