A FINANSZÍROZÁS MŰVÉSZETE

A finanszírozás művészete a forrásbevonás 6 lépésének professzionális, egymással harmóniában történő megvalósítása a tanácsadók és a vállalatvezetők együtt gondolkodása által

Elemek
 Strukturálás

Minden tranzakció lelke a struktúra meghatározása. A cégcsoporton belül ki a legalkalmasabb hitelfelvevő, kötvénykibocsátó és kik legyenek garantőrök. Kötvényrating esetén itt döntjük el, hogy holding rating, corporate rating vagy konszolidált corporate rating metodológia alapján várható e a legjobb minősítés.

Ez függ a cégstruktúrától és a csoporton belüli cash-flow termelés helyétől és dinamikájától.

A hitelező bankok és a kötvényesek érdekét szem előtt tartó rating agency a cash termelő entitást szeretné hitelfelvevőként, kibocsátóként látni. Holdingba szerveződött vállalat esetén ez ellentétes lehet a holding funkcióval.

Szintén itt kell eldönteni, hogy konszolidált vagy egyéni vállalati mérlegre építsük e a pénzügyi kovenánsokat, kötelezettség vállalásokat, amelyek a visszamérés eszközei a hitel vagy kötvény futamideje alatt.

Ennek eldöntéséhez pedig az egyes alternatívák pénzügyi sarokköveit is meg kell becsülni, még a pénzügyi modell teljes elkészülte előtt.

Másrészről, már itt megkezdődik az összehangolás a Term-Sheet egyes elemeivel.

Ugyanilyen fontos a struktúrálás tőkebevonás vagy kivásárlás esetén, amikor a szempontrendszer kiegészül értékeléssel, tulajdoni arányokkal, hitel/tőke kombinációkkal és adózási megfontolásokkal.

részletek
DINAMIKUS PÉNZÜGYI MODELL

Az alulról építkező, iterációra alkalmas, dinamikus pénzügyi modell kulcsfontosságú minden finanszírozási tranzakcióhoz. E nélkül a vállalat olyan, mintha fakarddal indulna csatába, ugyanis minden bank, rating agency és komoly befektető felépíti a maga dinamikus modelljét, hogy érzékenységi vizsgálatot tudjon végezni, és ez alapján mutatókat tudjon számolni.

A mérleget, eredmény kimutatást és cash-flowt tartalmazó dinamikus vállalati modell alapján a tanácsadó kiszámolja azokat pénzügyi mutatókat, amiket a finanszírozó bank, rating agency is kiszámol, így a vállalatot nem érheti meglepetés, és lehetőség van a terveket a realitásokhoz igazítani.

Befektetés esetén a modell alátámasztottsága kulcsfontosságú a vállalat értékének meghatározásához, ami a tulajdoni arányokról való megállapodás alapja.

A pénzügyi modell elengedhetetlen a reális term-sheet kidolgozásához, a banktenderhez, és sokszor még a struktúrálásra is visszahat.

részletek
BANK/ BEFEKTETŐI PREZENTÁCIÓ

A prezentáció minősége azonnal meghatározza a vállalat megítélését. A jó prezentációnak alkalmasnak kell lennie, hogy egy bankvezető számára összefoglaló képet nyújtson, ugyanakkor az elemző kollégáknak elegendő struktúrált információt tartalmazzon a hitelbizottsági előterjesztés elkészítéséhez.

A Capital and Credit Partners best practice szerint az információt átgondolást követően, összehangolt prezentáció formájában célszerű a bankoknak, rating agency-nek, befektetőknek átadni, ami kiküszöböli az információk inkonzisztenciáját és nagymértékben elősegíti a folyamat hatékonyságát és sikerét.

A prezentáció egyben a bank/befektetői tender kulcs dokumentuma, tartalmazza a term-sheet fő elemeit és a pénzügyi modell kivonatát.

részletek
TERM-SHEET

A term-sheet átgondolt, pénzügyi modellel összehangolt elkészítése lehetővé teszi a vállalat és tanácsadója számára, hogy a tenderfelhívásban reális pénzügyi kovenánsokat, kötelezettség vállalásokat szerepeltessen, mintegy előírva a bankok, befektetők számára a keretfeltételeket.

Ehhez természetesen tökéletesen ismerni kell a piacon adott kockázatú vállalat számára elérhető legjobb feltételeket, de egy jó művész kiválóan ismeri a kottát, illetve tudja kit kell speciális esetben megkérdezni.

A bank/befektetői tender keretében jól megírt term-sheet elősegíti az ajánlatok összehasonlíthatóságát és segíti a folyamat célirányultságát.

részletek
BANK/ BEFEKTETŐI TENDER

Elcsépeltnek tűnik, de a verseny finanszírozási tranzakciók esetén is rendkívül kedvező hatással van a kamatokra, hozam elvárásra és a jó feltételek elérésére. Egy konkrét esetben 2% pontos kamatcsökkenést ért el a vállalat a banktender eredményeként, miközben a finanszírozó bank ugyanaz maradt.

Ez extrém példa, de rávilágít arra, hogy bank/befektetői tender nélkül nem érdemes komoly tranzakcióba kezdeni. Persze figyelemmel kell lenni a hitelezők/befektetők szempontjaira is, kötelező ajánlat megtételére csak a valóban esélyes, szakszerűen kiválasztott bankokat, befektetőket javasoljuk meghívni.

Ha a tendert professzionálisan előkészítettük, jól összehangoltan rendelkezésünkre áll a struktúra, a pénzügyi modell, az előzetes term-sheet és a prezentáció, a tenderfelhívást már csak ki kell egészítenünk reális határidőkkel az indikatív/kötelező ajánlatok beadására.

A tanácsadó feladata az ajánlatok összehasonlítása, ha kell a term-sheet módosítása. Az egész folyamat kulcsa a vállalat és a tanácsadó szoros együttműködése.

részletek
DOKUMENTÁCIÓ

A tanácsadó feladata a vállalat támogatása egészen a folyósításig, így beletartozik a hitel szerződések, befektetési szerződések üzleti/pénzügyi szempontból történő véleményezése, támogatás a bankokkal, befektetőkkel folyó tárgyalásokon.

Sokat segít a dokumentációs fázisban, ha a term-sheet elég részletesen kidolgozásra került, és a kötelező ajánlatok kitárgyalása megtörtént. Ennek ellenére a dokumentációra még marad bőven tárgyalni való, amelyben főszerep jut az ügyvédeknek. Általában javasoljuk az ügyvéd kollégák bevonását már a kötelező ajánlati fázisban, sőt akár az előzetes term-sheet egyes elemeinek kialakításához is.

Igény esetén a szerződéskötési és folyósítási előfeltételek teljesítésében is támogatjuk vállalati partnerünket.

részletek